Sèvi Moun sa yo
Ki moun ki sèvi lòt moun

adrès

ki sa ki Fon Monetè Entènasyonal?

International Ministerial Fellowship (IMF) se yon asosyasyon kretyen evanjelik yo legliz, minis ak travayè layik ak yon anfaz sou santralite Kris la ak la Moun ak Travay Lespri Sen an. Nou ofri plizyè resous ministè bay manm nou yo enkli, men se pa sa sèlman: kalifikasyon ministeryèl apwopriye, andòsman eklezyastik pou chapèl yo, sèvis yon ajans ki voye misyon, divès resous fòmasyon, epi plis ankò. Nou kwè “apèl” pou ministè kretyen an pa limite sèlman a moun ki te konplete tou de kolèj ak seminè, oswa nenpòt lòt nivo patikilye nan edikasyon fòmèl. Avèk plis pase 1,400 minislidè yo atravè peyi Etazini ak plis pase 50 misyonè nan plis pase 50 peyi, IMF ap sèvi moun ki sèvi lòt moun. 

Sèvi moun k ap sèvi lòt moun

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni