Konsènan Nou

Nesans nou an

Nan istwa Ansyen Testaman an, pèp Izrayèl la konnen Bondye pi byen atravè evènman yo nan istwa yo ak nan pwòp lavi yo chak jou, men li rete enkoni pou pifò.

Entènasyonal Ministerial Fellowship se yon poto nan kominote sa a pou plis pase 60 ane. Nan epòk modèn izole sa yo, moun yo konprann valè kominote a plis pase tout tan.

Nou fyè pou di nou genyen plis pase 1,400 plis pase 300 chapèl plis pase 50 misyonè manm

Levanjil-Konsantre
Lespri-kondwi

Manm Fon Monetè Entènasyonal yo soti nan divès orijin konfesyon, men tout andose la Deklarasyon lafwa FMIKwayans Apot yo ak nou Nwayo Valè. Yo pran angajman pou yo pwoklame non Jezi e pou yo wè Lespri Sen an deplase nan lavi moun jodi a! 

Ekipman
Rele a

Manm FMI gen yon pakèt fòmasyon biblik ak teyolojik. Gen anpil moun ki gradye nan seminè (pa egzanp, Asbury, Covenant, Fuller, Luther, Oral Roberts Graduate School, Princeton, Trinity Evangelical Divinity School, Westminster, elatriye); gen lòt ki gradye nan kolèj nan Bib la, e gen kèk ki resevwa fòmasyon yo grasa edikasyon teyolojik pa ekstansyon. Tout moun te demontre yon nivo konpetans teyolojik e yo te apwouve pou yo vin manm pa Komisyon Konsèy Revizyon Manm ak Lis nou an.

Ekip nou an

Estratejik patnè pou

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni