Manm Komisyon Konsèy

Egzekitif Komite

Chet Masserano

Chet Masserano

Prezidan
Doktè Wyatt McDowell

Doktè Wyatt McDowell

Sekretè
Pastè John Braland

Pastè John Braland

Prezidan ak Siveyan Jeneral
Robert Rampi

Robert Rampi

Komisyon Konsèy Manm
Fred Stelter

Fred Stelter

Trezorye
Pastè Frank Masserano

Pastè Frank Masserano

Pastè fondatè

Manm Komisyon Konsèy-an-Large

Pastè William Goodwin

Pastè William Goodwin

Komisyon Konsèy Manm
Kristi Moss

Kristi Moss

Komisyon Konsèy Manm
Pastè Brian Lother

Pastè Brian Lother

Komisyon Konsèy Manm
Pastè Ryan Alonso

Pastè Ryan Alonso

Komisyon Konsèy Manm
Pastè Gary Schippling

Pastè Gary Schippling

Komisyon Konsèy Manm

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni