Antre nan fanmi IMF!

Kòmanse ou Vwayaj manm!

Byenveni nan Pwosesis Aplikasyon pou Manm! Nou kontan anpil pou nou sèvi ou! Tanpri kòmanse ranpli fòm ki nan paj sa a. Yon fwa ou fin peye frè aplikasyon w lan, w ap jwenn aksè nan pwochen pati nan pwosesis aplikasyon an. (Frè aplikasyon sa a pa ranbousab.) Tanpri kontakte nou nan imfmembership@imfserves.org avèk nenpòt kesyon.

Èske w ap aplike pou yon manm endividyèl? Chwazi Endividi pou opsyon manm. Ou pral chwazi nivo rostering ou vle pita nan pwosesis la.

Èske w ap aplike nan Inisyativ Legliz Alliance IMF nan non kongregasyon ou a? Tanpri planifye yon reyinyon avèk nou.

Frè Aplikasyon Endividyèl

Sit entènèt nou an ap desann pou antretyen woutin le 13 jiyè a 9:00 pm (CDT).

Voye yon mesaj bay Tony Duck

Voye yon mesaj bay Josh Braland

Voye yon mesaj bay Ronnie Brovold

Voye yon mesaj bay Ashley Spang

Voye yon mesaj bay John Braland

Voye yon mesaj bay Barb Schahn

Voye yon mesaj bay George Gilmour

Voye yon mesaj bay Roger Kuhn

Voye yon mesaj bay Heather Precht

Voye yon mesaj bay Michael Weible

Voye yon mesaj bay Connie Ranallo

Voye yon mesaj bay Beth Heckmann

Voye yon mesaj bay Chris Lorentz

Ale nan kontni